Kategori: Öğrenme Becerileri


Akademik Referans
Üniversiteye Başvurmadan Önce Alınacak Kararlar
Nitel Verilerin Analiz Edilmesi
Revize Ederken Dikkatinizin Dağılmasını Önlemek
Sık Yapılan Sınav Hatalarından Kaçınma
Koçluk Becerileri
Danışmanlık nedir?
Koçluk nedir?
Evde Koçluk
Danışmanlığa Yaklaşımlar
Eleştirel Okuma ve Okuma Stratejisi
Eleştirel düşünme becerileri
Tez Yazımı: Sonuç ve Diğer Bölümler
Araştırma Tasarımı
Tezinizi Yazma: Metodoloji
Kompozisyon yazma
Etkili Okuma
Bir Deneme Planlama
Sınava Hazırlık İçin En İyi İpuçları
Atama Son Dokunuşları